Inleder fredagspredikan i Allâhs namn

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (105)

Fråga: Vad är domen för att inleda fredagspredikan i Allâhs namn för att därefter lova Honom?

Svar: Det är grundlöst. Det finns inget bevis för att fredagspredikan inleds i Allâhs namn. Vi ska inte hitta på något själva. Den ska inledas med lov och pris.