Inleder bönen utan att lyfta på händerna

Fråga: En person inledde bönen med Takbîrat-ul-Ihrâm utan att lyfta på händerna på grund av glömska. Är han ålagd något?

Svar: Nej. Det är Sunnah att lyfta på händerna och inte obligatoriskt.