Inlåst på WC

Fråga: En man låste in sin son på WC. Får han be däri? Syndar fadern med sin handling?

Svar: Han får inte be däri förrän han befarar att tiden går ut. Om han befarar att tiden går ut ber han i sitt tillstånd ehuru han befinner sig på WC. Fadern får inte behandla sin son eller någon annan på det viset. Den troende har sin ära. Han får inte låsas in på WC.