Inkomst utan arbete

Fråga: Jag är inskriven i ett företag som skall skaffa arbete åt saudier. De ger mig lön utan att jag behöver arbeta. De säger att jag inte behöver arbeta och att de skall ge mig en månadslön utan att jag arbetar. Är det tillåtet?

Svar: Det är inte tillåtet eftersom det är en lögn. Det är en lögn och likaså uppfylls inte syftet. Det är meningen att saudier skall arbeta istället för andra för saudiernas eget bästa. Det är inte tillåtet att han får lön för något han inte gör. Landet bedras på det sättet. Det är en lögn och en orätt konsumtion av andras egendomar.