Inklusive det du lägger i din kvinnas mun

al-Bukhârî sade:

56 – al-Hakam bin Nâfi´ berättade för oss: Shu´ayb underrättade oss, från az-Zuhrî: ´Âmir bin Sa´d berättade för mig, från Sa´d bin Abî Waqqâs som berättade för honom att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Du betalar inte en försörjning för Allâhs sak, inklusive det du lägger i din kvinnas mun, utan att du belönas för det.”

Poängen ligger i orden ”för Allâhs sak”. Det är betydelsen av att göra något i hopp om belöning.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ”inklusive det du lägger i din kvinnas mun”. Vissa senare lärda förstod dem som att man bokstavligen skall lägga en matbit i fruns mun. De säger att det är betydelsen av hadîthen. Deras argument är att det medför kärlek makarna emellan. Det är tvivelsutan inte alls betydelsen. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) talade om något människor gör rutinmässigt. Orden ”inklusive det du lägger i din kvinnas mun” skall inte förstås som att mannen skall mata frun som ett litet barn. De betyder ”inklusive din försörjning av din fru”. Att matning av kvinnan sedan leder till vänlighet och kärlek makarna emellan är okej att göra om det händer då och då.