Initiativ varning för olämplig partner

Låt oss säga att jag vill starta ett företag med en person. Du vet att jag inte är lämpad för det, antingen för att jag är bedragare, lat eller dylikt. Du är skyldig att gå till personen som jag vill starta företaget med och berätta för honom vilka brister jag har. Det är inte bara tillåtet; det är obligatoriskt och hamnar under profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) allmänna ord:

Religionen är välvilja.” De sade: ”För vem, Allâhs sändebud?” Han sade: ”För Allâh, Hans skrift, Hans sändebud, muslimernas ledare och lekmän.”

Fråga: Syndar jag om jag inte nämner dem?

Svar: Du syndar.