Inhalerade parfymer under fastan

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/222-223)

Fråga: Bryts fastan av inhalerade parfymer liksom rökelser och oud?

Svar: Partikelfria parfymer bryter inte fastan. Rökelser är däremot stigande rök; den som andas in rökelser så att röken går in i kroppen, bryter fastan. Ty i det fallet hamnar partiklar i den fastandes mage. Sådant är inte fallet med flytande parfymer som bara luktar. De saknar partiklar som hamnar i magen. Dock bryts inte fastan av enbar parfymering med rökelser.