Ingraveringar i vackra silverringar för män

al-Bukhârî sade:

65 – Muhammad bin Muqâtil Abûl-Hasan al-Marwazî berättade för oss: ´Abdullâh underrättade oss: Shu´bah underrättade oss, från Qatâdah, från Anas bin Mâlik som sade:

”När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skrev ett brev – eller ville skriva ett brev – sades det till honom: ”De läser inte ostämplade brev.” Då skaffade han en ring med ingraveringen ”Muhammad är Allâhs sändebud”. Det är som att jag tittar på dess ljushet på hans hand.” Jag sade till Qatâdah: ”Vem sade att ingraveringen var ”Muhammad är Allâhs sändebud”. Han sade: ”Anas.”

Hadîthen bevisar att män får lov att ha silverringar tvärtemot guldringar.

Hadîthen bevisar också att ingraveringar med Allâhs namn är tillåtna. Det är exempelvis tillåtet att ingravera ens namn ´Abdullâh eller ´Abdur-Rahmân. Sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ingravering i ringen var på följande vis:

الله

رسول

محمد

”Muhammad är Allâhs sändebud.” Ordet ”Muhammad” stod längst ned, ”sändebud” i mitten och ”Allâh” högst upp.

Hadîthen bevisar också att det är tillåtet att ha en ren och vacker ring. Sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ring på hans hand var alltså ljus och glansig.