Ingetdera bryter fastan

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (19/255-256)

Fråga: Bryts fastan av blödning från näsan eller andra kroppsdelar? Bryts fastan av injekton i ven eller höft. Bryts fastan av droppar, kohl, salva eller gurgling? Finns det någon regel i sakfrågan?

Svar: Ingetdera bryter fastan. Regeln säger att ingen föreskriven dyrkan annulleras utan bevis från Qur’ânen, Sunnah, samstämmighet eller korrekt analogi. Om vi begrundar allt omnämnt i den ställda frågan, finner vi inget föreskrivet bevis för att någotdera bryter fastan. Med det sagt får vi inte säga att någons dyrkelse är ogiltig utan bevis. Dock är onödig gurgling föraktfull. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Laqît bin Sabirah (radhiya Allâhu ´anh):

”Lägg ned stor vikt vid att dra in vatten i näsan om du inte fastar.”1

Om personen behöver gurgla och inte kan vänta till att solen gått ned, får han lov att gurgla. Han får däremot göra sitt yttersta för att inte svälja något.

1Abû Dâwûd (142), at-Tirmidhî (788), an-Nasâ’î (1/66) och Ibn Mâdjah (407).