Inget villkor för fredagsbön

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (10/1/31)

4528 – ´Amr bin Shu´ayb återberättade sin fader som återberättade sin fader som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som kommer till fredagsbönen medan imamen predikar, anses ha bett Dhuhr.”

Svag.

al-Munâwî förklarade hadîthen och ingav därmed en känsla av dess autenticitet när han sade:

”Han har gått miste om fredagsbönen. Det han ber av fredagsbönen gills inte. Istället räknas hans bön som Dhuhr, ty han går miste om dess villkor när han inte lyssnar till fredagspredikan. Det vill säga om antalet bedjande fulländas endast med honom.”

Dock finns det inga bevis i Sunnah för att lyssning till fredagspredikan är ett villkor eller att fredagsbönen måste ha fler bedjande än en vanlig samlingsbön.