Inget villkor att makthavaren skall vara rättvis för att han skall lydas

Till enighetens fulländning hör att man lyssnar till och lyder makthavaren. Varken enigheten, maktinnehavet eller religionen kan etableras så länge inte makthavaren lyds. Det innebär att lydnaden till makthavaren anses vara en grundläggande plikt i islam om så makthavaren skulle vara en abessinsk slav. Det betyder att hänsyn inte skall tas till makthavarens status, ras, hudfärg eller huruvida han är rättvis eller syndig. Det är inget krav att makthavaren som skall lydas är rättvis. Den som tar sig an muslimernas angelägenheter och får muslimerna enade kring sig är obligatorisk att lyssna till och lyda.