Inget våld, bara kall

Presidenten vet att Ahl-us-Sunnahs kall förkastar revolter och revolutioner. I samband med incidenten i Dhâli´ sade han:

”Hur kan ni säga att ni inte godkänner revolter och revolutioner när ni numera har kanoner och maskingevär?”

Faktum är att det som skedde i Dhâli´ gjordes inte av Ahl-us-Sunnah. De vet det men vill föra folket bakom ljuset. Ahl-us-Sunnah hade ingenting med det att göra. Det vet ni om. Ni har folk som spionerar på Ahl-us-Sunnah och vet att de är oskyldiga. Det enda de har är ett kall till Qur’ânen och Sunnah. De ser att deras kall skakar till och med om islams fiender. Det är emellertid Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) som har stärkt det. Vårt kall är inget resultat av vår styrka, vårt mod eller våra pengar. Inte heller av vår vältalighet eller konspiration och list mot folk. Jag kan tala om för våra bröder och lärde i Saudiarabien att Ahl-us-Sunnahs kall i Jemen är så bra det bara kan bli.