Inget typiskt för ´Alî

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till ´Alî (radhiya Allâhu ´anh):

”Behagas du inte av att ha en likadan position till mig som Hârûn hade till Mûsâ, bortsett från att det inte finns någon profet efter mig?”1

Detta sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till ´Alî på väg till Tabûk. Det var år 9 då. Följaktligen började vissa människor förtala och sade att det berodde på att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hatade ´Alî. Varje gång profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lämnade Madînah utsåg han en person till ställföreträdare i hans ställe. Det året lät han ingen stridsduglig troende utelämna militärexpeditionen till Tabûk. Bara trotsiga människor lät bli att följa med. Att han lät ´Alî stanna kvar som ställföreträdare tycktes tyda på hans svaghet varför hycklarna började förtala honom. Således förklarade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han inte lät honom vikariera för honom för att han hatade honom, ty också Mûsâ lät Hârûn vikariera för honom. Behagas du inte av att ha en likadan position till mig som Hârûn hade till Mûsâ så att du ser efter mitt folk liksom Hârûn gjorde för Mûsâ?

Det är allom bekant att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade utse olika män till sina ställföreträdare. Posten var alltså ingalunda specifik för ´Alî (radhiya Allâhu ´anh). Om posten hade inneburit att han var den bäste skulle han dels inte varit ovetande om det, dels hade han inte gråtit och sagt till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Allâhs sändebud! Skall du lämna mig bland kvinnor och barn?”2

1al-Bukhârî (4416) och Muslim (2404).

2Muslim (1556).