Inget tal om Allâhs egenskaper framför olärda

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)
Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (314)

Fråga: Det sägs att det är obligatoriskt för kallarna att inte tala om Allâhs namn och egenskaper framför de okunniga då sådant kan få dem att tvivla. Hur pass stämmer detta?

Svar: Då får ni tala om något som är bättre. Om ni inte tycker om detta tal, åläggs ni att tala om något ni tycker om. Om ni inte finner något bättre än det, och det kommer ni inte att göra heller, får ni lyssna på det ni inte behagas av. Det viktigaste är att Allâh behagas av det. Detta är kunskapen vi har fått från Salaf och vi dyrkar Allâh med den.

Vad gäller de okunniga lekmännen, så har de sin naturliga läggning. När de hör att Allâh varken är uppe eller nere, fördömer de det. Men när de hör att Allâh är ovanför Sin skapelse och att det inte finns något ovanför Honom, tas det emot av de sunda läggningarna.