Inget stöd till Ahl-us-Sunnah

Fråga: Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om den räddade och stödda gruppen:

”Den skadas inte av dem som försakar den eller motsäger den…”1

Vad innebär att den försakas?

Svar: Den får inget stöd. De som försakar dem stödjer inte dem.

Fråga: Inkluderas Ahl-ul-Bid´a till dem?

Svar: De inkluderas till dem; alla som går emot den. Alla som går emot dem försakar den stödda gruppen.

1Muslim (1920).