Inget skall sätta stop för studierna

Rabî´ah, Mâlik bin Anas lärare, sade:

”Den som besitter någon form av kunskap skall inte försumma sig själv.”

Rapporterad av al-Bukhârî.

Det här rådet är från en vis, klok och lärd man. Personen skall inte försumma sig själv. Han skall fortsätta med studierna och varken skjuta upp på dem, bromsa dem eller ge efter för världsliga hinder. I studierna har Allâh (´azza wa djall) öppnat den bästa dörren, ädlaste dyrkan och noblaste handlingen för muslimen. Du får inte försumma dig själv. Börja inte med studierna för att sedan slarva och vända dem ryggen och tycka att annat bör prioriteras. Du måste fortsätta med studierna genom att läsa och studera med de lärda. När du har kött på benen skall du försöka skriva, sammanfatta och författa böcker. Detta skall göras så att din kunskap fastnar och att efterkommande släkten minns dig som en man av sanning.

När din kunskap fastnar skall du sprida den på alla möjliga sätt om det så bara skulle vara med undervisning av människorna. Människorna för vidare den här kunskapen sinsemellan. Till den gagnade kunskapen hör din kunskap som du har spridit bland människorna och som de har memorerat, förstått, älskat och förkunnat. Det är alltså en gagnande kunskap.