Inget skall läggas på gravar

Fråga: Är det tillåtet att lägga blommor eller växter på en grav när man besöker den?

Svar: Det är inte tillåtet. Inget skall läggas på den; inga blommor, växter, palmblad eller något annat. Inget skall läggas på en grav. Att sändebudet (sallâ Allâh ´alayhi wa sallam) lade ett palmblad på en grav som han besökte är specifikt för honom. Ty Allâh underrättade honom om att personen i graven straffades. Det är som sagt specifikt för sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vi gör inte så. Vi lägger ingenting på en grav; inga blommor, gröna palmblad eller någonting annat.