Inget samlag, ingen bra make

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) betraktade samlaget som kvinnans rättighet när han sade till mannen som bad om nätterna och fastade om dagarna:

”Din familj har rättighet över dig.”1

Det fastställs klart och tydligt med syftet bakom och längtan efter giftermålet. Poängen med samlagets föreskrift är att han släcker hennes lust och hon släcker hans lust via samlag. Därför sade de lärda att om maken sätter villkoret att inte ha samlag med kvinnan blir det upphävt och ogiltigt av den anledningen att det motstrider äktenskapets fordringar. Det bevisar att ett av äktenskapets fordringar är att maken skall ha samlag med makan. Så som det hör till äktenskapets fordringar att han släcker sin lust med henne skall han även släcka hennes lust. Men i och med att detta är naturligt och ett sätt som Allâh har skapat mannen och kvinnan har Han inte understrukit det.

Mannen anses inte behandla sin hustru väl så länge han inte har samlag med henne. Det är något ingen förnekar. Om han förser sin fru med mat, kläder, fin karaktär och allting annat anses han inte vara någon bra man så länge han inte har samlag med henne. Det förnekar endast en arrogant människa eller en människa som inte vet vad kvinnor är för något.

1al-Bukhârî (1975) och Muslim (1159).