Inget samarbete med folk som inte följer Salaf

Fråga: Det finns många grupper som kallar till islam. Det märks att dessa gruppmedlemmar är riktigt fanatiska till sina grupper. Är det tillåtet att samarbeta med dem? Om det inte samarbetas med dem tar kommunisterna och andra kontrollen och om det samarbetas med dem kommer de att vara fanatiska och bekämpa Salafiyyah.

Svar: Jag har pratat mycket om den frågan. Jag skall – om Allâh vill – fatta mig kort. Det får inte finnas flera grupper i det islamiska samhället. Varje grupp har en särskild metodik och ledning som ålägger sina anhängare olika plikter. Det bidrar bara med ytterligare splittringar och uppdelningar bland muslimerna och att splittringar blir till en tillämpad ordning bland muslimerna. Det motstrider så klart skapelsernas Herres ord:

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

”Och följ inte avgudadyrkarna; inte heller dem som har splittrats i sekter, där var grupp [lägger vikt vid och] gläds åt sina [särdrag].”1

al-Bukhârî och Muslim rapporterade från Hudhayfah bin al-Yamân (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Människorna brukade fråga Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om det goda medan jag frågade honom om det onda utav rädsla för att drabbas av den.”

Han frågade honom om många saker som han brydde sig om. Han frågade bland annat om godheten som de upplevde tillsammans med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och om den kommer att efterföljas av ondska. Det skulle den göra och efteråt skulle godheten återkomma. Han frågade honom om även den godheten skulle efterföljas av ondska. Det skulle den göra. Han fortsatte fråga till dess att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att det skall uppstå grupper och sekter. Han rådde honom att bita i trädroten om muslimerna skulle sakna en allmän ledare. Annars är det obligatoriskt att vara med ledaren. Om inte ledaren skulle finnas befallde han honom att undvika alla sekter om han så skulle vara ensam och bita i trädroten. Detta är betydelsen av hadîthen som nämns av al-Bukhârî och Muslim.

Hadîthen betyder att en muslim inte får ha en fanatisk inställning till en grupp mot en annan. Trots det säger jag att de islamiska grupperna är skyldiga att samarbeta med varandra förutsatt att deras samarbete är grundat på en korrekt grund i form av Qur’ânen, Sunnah och Salafs metodik. Om någon vägrar samarbeta med en annan grupp för att den inte samarbetar om den här korrekta metodiken i form av Qur’ânen, Sunnah och Salafs metodik, så skall det inte finnas något samarbete därför att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare opponeras.

Det är som sagt obligatoriskt att samarbeta och förbjudet att splittras. Den som vägrar allt annat än splittring får skylla sig själv.

130:31-32