Inget samarbete med al-Ikhwân al-Muslimûn

Jag råder bröderna, från Banû Bakr och andra, att undvika samarbete med al-Ikhwân al-Muslimûn. Detta gäller även om de skulle vilja ändra på det onda. Om ni, Ahl-us-Sunnah, kan ändra på det, gör ni det. Om ni inte klarar av det, skall ni veta att al-Ikhwân al-Muslimûn kommer att involvera er.