Inget rekommenderat samtalsämne

Imâm Muhammad bin Ahmad al-Qurtubî
al-Djâmi´ li Ahkâm-il-Qur’ân (7/6)

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ

”Han har nycklarna till det dolda; ingen känner till dem utom Han.”1

Den som övertygat säger att det kommer att regna i morgon är otrogen, oavsett om han gör det med hjälp av tecken eller inte. Likaså är den som säger sig veta vad en kvinna bär på i sin mage otrogen. Skulle personen däremot inte säga det övertygat, utan i stället peka på att Allâh låter regnet falla när en viss himlakropp befinner sig i en viss bana och att respektive himlakropp är anledningen till att regnet faller utmed Hans kraft och föregående kunskap, anses man inte vara otrogen. Å andra sidan är det inte rekommenderat att tala om sådant då det påminner om de otrognas tal. Dessutom är denna typ av tal okunnighet om Hans precisa vishet, ty Han låter regnet falla när Han vill; ibland på grund av en himlakropp och ibland inte. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Några av Mina slavar vaknade som troende på Mig och förnekare av himlakroppar.”

Ibn-ul-´Arabî sade:

”Detsamma gäller läkaren som säger att om kvinnans högra bröstvårta är mörk, blir barnet en pojke, och om den vänstra bröstvårtan är mörk, blir barnet en flicka, och om kvinnan finner att högra delen av magen väger tyngre, blir barnet en pojke, och om vänstra delen väger tyngre, blir barnet en flicka. Den som hävdar detta för att det brukar bli så och inte för att det måste bli så, anses varken vara otrogen eller en syndare.”2

16:59

2Ahkâm-ul-Qur’ân (2/193).