Inget överseende med hädarens ord

Salomos vishet 1:4

http://www.bibeln.se/las/2k/vish

4Till en ränksmidares själ kommer inte visheten,

den vill inte bo i en kropp som har sålt sig åt synden.

5Nej, fostrans heliga ande skyr svek

och flyr de oförnuftigas beräkning,

den visar vad den är när orätt kommer nära.

6Ty visheten är en ande som älskar människan,

den överser inte med vad hädaren säger.

Gud är vittne till vad som rör sig inom honom,

bevakar omutligt hans tankar

och hör alla hans ord.