Inget nytt från Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (29)

Fråga: För två kvällar sen sade ni att Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb inte kom med något nytt då så kallad Wahhâbiyyah inte betraktas som någon rättsskola. Säger man att de fyra rättsskolorna kom med något nytt?

Svar: De kom med egna slutsatser inom Fiqh, något de var berättigade till. De var berättigade till att dra egna slutsatser och utdra domar. Shaykhen kallade till Salafs metodik och monoteism. Det är inga egna utdrag han har gjort eller något som han själv har förstått. Detta var sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans följeslagares och Salafs metodik. Med andra ord är han bara en reformator som har upplivat det av religionen som glömts bort med tiden och klargjort det som innoverats i den. Han har ingen särskild rättsskola. Hans rättsskola var Hanâbilahs rättsskola. Han var Hanbalî inom Fiqh och hans dogm var Salafs dogm. Salafs metodik är inte begränsad vid Wahhâbiyyah – Salafs metodik är alla tiders Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm.