Inget med Irdjâ’ att göra

Fawzî al-Asharî sade:

”Imâm Ishâq (rahimahullâh) sade:

”Tron består av tal och handling. Den stiger och sjunker och sjunker till dess att inget kvarstår av den.”

Rapporterad av al-Khallâl i ”as-Sunnah”1 med en autentisk berättarkedja. Imâm Ishâq bin Mansûr höll med Ishâq (rahimahullâh) och sade:

”Jag säger samma sak.”

Det nämner han i sin ”al-Masâ’il”2.”3

Berättarkedjan är faktiskt svag. Den består av Muhammad bin Hâzim som är okänd. Jag har inte hittat hans biografi. Förmodligen känner denne al-Asharî till det.

Dessutom är det märkligt att denne al-Bahraynî såg Imâm Ahmds två uttalanden direkt före Ishâqs uttalande:

1 – al-Khallâl rapporterade via Ismâ´îl bin Sa´îd som sade:

”Jag frågade Ahmad om den som säger att tron stiger och sjunker varvid han svarade: ”Han har inget med Irdjâ’ att göra.”4

2 – al-Khallâl sade: Abû Bakr al-Marrûdhî, ´Abdul-Malik al-Maymûnî, Abû Dâwûd as-Sidjistânî, Harb bin Ismâ´îl al-Karmânî, Yûsuf bin Mûsâ, Muhammad bin Ahmad bin Wâsil och al-Hasan bin Muhammad sade allesammans att de hörde Ahmad bin Hanbal säga:

”Tron består av tal och handling, den stiger och sjunker.”5

Dessa två uttalanden avskräckte inte dåren från att klänga fast vid Ishâqs obekräftade uttalande. Imâm Ahmad uttalade sig på ett vis som följeslagarna och deras rättmätiga efterföljare var enade om. Han behandlar bara sig själv orättvist när han ignorerar dem och citerar Ishâqs obekräftade ord för att stämpla sina motståndare Rabî´ och hans bröder som Murdji’ah. Han bryr sig inte ehuru stämpeln hamnar på Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och deras rättmätiga efterföljare.

Bevisar inte detta bemötande av de lärdas ord att mannen tillhör Ahl-ul-Ahwâ’? Han tar det som passar honom, oavsett vilka följder det medför, och döljer det som inte passar honom, ehuru det bevisas av samstämmigheten och i Qur’ânen och Sunnah.

13/582.

22/589.

3al-Burkân, sid. 9-10.

4as-Sunnah (3/581).

5as-Sunnah (3/582).