Inget maktövertag utan konfrontation

Ishâq bin Râhûyah sade: Jag hörde Bishr bin ´Umar säga: Jag hörde flera Qur’ân-tolkare säga om:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike harاستوى över tronen.”

Det vill säga reste Sig (ارتفع).”

Abûl-´Âliyah sade så.

al-Bukhârî sade i sin ”as-Sahîh”

Mudjâhid sade:

Att Han استوى betyder att Han höjde Sig över (علا) tronen.”1

ad-Dâraqutnî rapporterade från Ishâq al-Hâdî som sade: Jag hörde Abûl-´Abbâs Tha´lab2 säga:

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء

… därefter استوى Han إلى himlen…”3

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

Därefter اسْتَوَى Han sig عَلَى tronen.”4

Det vill säga att Han höjde Sig över (علا) tronen.”

Muhammad bin Djarîr at-Tabarî sade i sin Qur’ân-tolkning:

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

”Därefterاسْتَوَى Han sigعَلَى tronen.”

”Det vill säga att Han höjde Sig (علا) och reste Sig (ارتفع).”

Imâm Abû Sulaymân Dâwûd bin ´Alî al-Asbahânî sade:

Vi var hos Ibn-ul-A´râbî när en man kom till honom och sade: ”Vad betyder Allâhs (ta´âlâ) ord:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”?

Han svarade: ”Han är ovanför Sin tron precis som Han (´azza wa djall) har sagt om Sig själv.” Han sade: ”Abû ´Abdillâh! Det är inte betydelsen. Det betyder att Han tog makten (استولى).” Han sade: ”Tyst med dig. Ingen tar makten över någon utan att han har en rival. Den som besegrar den andre har tagit makten.”

1as-Sahîh, Kitâb-ut-Tawhîd, Kapitel 22.

2Ibn Abî Ya´lâ sade:

”Ahmad bin Yahyâ bin Zayd, Abûl-´Abbâs an-Nahawî ash-Shaybânî, även känd som Tha´lab. Kûfahs imam i grammatik och språk. Tha´lab sade: ”Jag ville träffa Ahmad bin Hanbal varpå jag reste till honom. När jag kom in till honom frågade han mig vad jag studerar. Jag sade: ”Grammatik och arabiska.” (Tabaqât-ul-Hanâbilah (1/211))

32:29

47:54