Inget land är som Saudiarabien

Publicerad: 2009-08-29
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Kassettbandet: ”Kashf-ul-Lithâm”

 

Fråga: Det sägs att den största ondskan i detta land härrör från regeringen och att det dess makthavare inte är Salafiyyûn.

Svar: Till dessa säger vi att de är som de som sade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var galen och poet. Vi säger även:

”Molnen skadas inte av skällande hundar.”

Det finns inget land idag – och lov och pris tillkommer Allâh – som besitter en sådan Tawhîd och föreskriven lag som vårt land. Naturligtvis finns det ondska häri precis som i alla andra länder. Faktum är att det även fanns ondska i Madînah under profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid.