Inget krig utan Allâhs vilja

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

”Om Allâh hade velat, skulle de inte ha stridit med varandra; men Allâh gör vad Han vill.”1

Häri berättas det om motsättningarna mellan sändebudens anhängare och deras fiender. Versen betyder att de inte hade krigat mot varandra om inte Allâh hade velat det. Ty allt det sker via Allâhs bestämmelse och beslut. Ingen kan avvärja Hans befallning. Ingen kan avvisa Hans domslut. Viljan är nämligen en av Allâhs (´azza wa djall) egenskaper.

I denna vers avvisas dem som säger att Allâh vill att den otrogne tror medan den otrogne vill vara otrogen och på så sätt överväldigar den otrognes vilja Allâhs vilja. Faktum är att Allâh gör vad Han vill. Det Han vill, sker, och det Han inte vill, sker inte.

12:253