Inget kött till fattiga?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (25)

Fråga: Vi har som tradition att bara bjuda grannar och släktingar till ´Aqîqah. Ingenting ges till fattiga. Är det korrekt?

Svar: Det är giltigt, men det optimala är att också skänka kött till fattiga så att de kan förvalta det utefter sina behov. Det är som sagt det optimala.