Inget kall utan tillstånd från ministeriet

Fråga: Vi är några studenter som går till moskéer och ger tillrättavisande tal om döden och annat. Andra studenter har fördömt oss för det och sagt att handlingen är en innovation och en typ av sagoberättelser. Hur lyder regeln för det?

Svar: Vi har ett fullständigt ministerium för kall och vägledning. Du måste få tillstånd från det för att tillrättavisa och påminna. Du skall få tillstånd från ministeriet. Det ger det endast till de berättigade.