Inget kall på grund av blyghet

Fråga: Det finns en student som har studerat många år med de lärda och bemästrat vissa kunskaper. Han har samma åsikt som hans lärare och han är kapabel till att kalla och undervisa. Trots det vill han inte ta på sig ansvar och ge lektioner. Vad råder ni honom?

Svar: Han skäms. Han skall be Allâh om hjälp, öva och härda. Med Allâhs tillstånd kommer hans blyghet att försvinna. Han skall inte ge efter för skammen och blygheten. Han skall försöka successivt.