Inget hemland i det här livet

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Ett av det friska hjärtats kännetecken är att det lämnar det här livet för att slå sig ned i det nästkommande så att dess slutligen blir som en av dess invånare. I det här livet är det som en resenär som bara brukar av det som är behövligt. Sedan återupptar det sin resa till hemlandet. Ibn ´Umar sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tog mig i axeln och sade: ”Var i det här livet som om du vore en främling eller en resenär. Betrakta dig själv som död.”12

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rådde Ibn ´Umar men rådet gäller hela samfundet. Han sade:

”Var i det här livet som om du vore en främling…”

Det är allmänt känt att främlingen är obekväm. Han tänker alltid på sitt hemland, sina landsmän och sin familj och längtar efter att få återvända till dem:

”… eller en resenär.”

Det vill säga en resande. Resenären slår sig aldrig till ro under resan. Han gör det som behövs och fortsätter sin färd hemåt. Människan skall jämt och ständigt fästa sitt hjärta vid hemlandet. Poeten sade:

Så många hem killen har varit i

men hans favorithem är hans första hem

Om en kamel tas bort från sitt stall och sin födelseplats och kommer loss, rymmer den tillbaka till sin födelseplats. De hittar den därhän den växte upp. Det är en naturlig instinkt som Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har skapat. Människan har inget hemland i det här livet. Hennes hemlandet är i det nästkommande livet; antingen i paradiset eller också i helvetet. Det är hennes hemland. Hon är bara i det här livet för att förbereda sig inför nästa liv. För övrigt är hon på väg mot det andra livet, hon är en resenär:

”Var i det här livet som om du vore en främling eller en resenär.”

Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Om du har gått morgonen till mötes så skall du inte vänta på kvällen och om du har gått kvällen till mötes så skall du inte vänta på morgonen.”

Det vill säga ta vara på ögonblicket och blicka inte mot framtiden som du kanske inte kommer att uppleva. Ta vara på ögonblicket som du upplever just nu. Det är ett väldigt råd.

1al-Bukhârî (6416), at-Tirmidhî (2333) och Ibn Mâdjah (4114).

2Ighâthat-ul-Lahfân (1/54).