Inget har splittrat muslimerna som Tasawwuf

Det finns inget som har splittrat muslimerna som Tasawwuf då det säger att det inte finns någon gräns för vägarna som leder till Allâh. Detta ses i Naqshbandiyyah, Khalwatiyyah, Qâdiriyyah, Badawiyyah och så vidare av alla namn som Allâh inte har sänt något bevis för. Den sista gruppen är Tidjâniyyah som var den starkaste orsaken bakom Frankrikes kolonisering av Algeriet. Nu upplever vi de dåliga konsekvenserna av denna kolonisering som har uppfostrat muslimerna vid namn.

Dessa Sûfiyyah medger uttryckligen en ren otro. De kallar det för ”Tawhîd” och är i själva verket det mest avvikande från Qur’ânen och Sunnah. Vad gäller Shî´ah och de andra grupperna, så består de av allt möjligt. De – Sûfiyyah – säger att vägarna till Allâh är lika många som skapelsernas andetag. Vilken otro är större än denna? Det finns ingen.