Inget gott i revolutioner

Fråga: Det finns folk som manar till revolutioner och demonstrationer och säger att de varierar från land till land. Är det obligatoriskt att varna för en som kallar till sådant?

Svar: Ja. Det finns inget gott i revolutionerna i något land. Revolutioner medför endast blodbad och förstörelse av länder, förödelse av egendomar och vanheder. Revolutioner är inte tillåtna. Det är kamp för Allâhs sak och utmed dess villkor som är föreskriven. Det är korrekt och föreskriven kamp som är föreskriven. Beträffande revolutioner och kaos, så är de alla onda. De medför inget gott. De bär inga frukter.