Inget gott i Ibn Lâdins al-Qâ´idah

Publicerad: 2010-07-14
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhaydân
https://www.youtube.com/watch?v=pnD75CmuqIQ

Fråga: Hur skall en muslim förhålla sig till nätverksorganisationen al-Qâ´idah och dess metodik?

Svar: Vad är det för al-Qâ´idah han frågar om?

Fråga: Nätverksorganisationen al-Qâ´idah som leds av Usâmah bin Lâdin.

Svar: Det råder inga tvivel om att det inte finns något gott i denna nätverksorganisation. Den drivs inte för godhetens och framgångens skull. Den splittrar muslimerna. Oliktänkande och stridande grupper hör till orsakerna bakom prövningar och ondska och de ligger bakom splittring och mod till blodbad.

Denna nätverksorganisation… Är den bildad för att strida mot de otrogna och köra ut dem ur de islamiska länderna och vända sig till länder som faller samman under icke-islamiska länder för att sprida religionen i dem? Eller är det så att denna al-Qâ´idah manar folkmassorna till uppror mot sina makthavare så att blodet spills, rättigheterna missbrukas, byggnaderna förstörs och rädslan sprids? Vi ber Allâh att Han vägleder alla.