Inget bevis i upproret mot Yazîd

Fråga: Stämmer det att ´Abdullâh bin az-Zubayr revolterade mot Yazîd bin Mu´âwiyah? Hur avvisas Surûriyyûn som argumenterar med den händelsen?

Svar: Yazîd bin Mu´âwiyah blev inte lovad trohetslöftet via Ahl-ul-Hill wal-´Aqd1. När Mu´âwiyah frågade en man vad han tyckte om Yazîd sade han:

”Om jag säger sanningen, så kommer jag att rädas er. Och om jag ljuger, så kommer jag att rädas Allâh. Därför är jag tyst och säger ingenting.”

Jag gillar det uttalandet.

Till dem som fördömde det trohetslöftet hörde ´Abdur-Rahmân bin Abî Bakr as-Siddîq som sade:

”Det är kejsarnas trohetslöfte.”

Det vill säga att det är kejsarna som ärver makten medan muslimerna väljer ut den berättigade kalifen. Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade om Yazîd bin Mu´âwiyah:

”Vi varken älskar honom eller förtalar honom.”

adh-Dhahabî sade:

”Han var en dålig man men inte otrogen.”

Det fanns vissa förträffliga följeslagare som gjorde uppror mot Yazîd och de var tusen gånger bättre än han.

De har inget bevis i ´Abdullâh bin az-Zubayrs och al-Husayns uppror. Trots att han gjorde många stora synder så var det bättre att inte revoltera och istället härda.