Inget bevis för kvinnans resa utan Mahram

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 112

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ni kommer att följa dem som levde innan er liksom fjädrarna på pilen. Om de hade gått in i en ödlegrop skulle ni ha följt efter.” Vi sade: ”Allâhs sändebud! Judarna och nasaréerna?” Han svarade: ”Vem annars?”1

Det betyder inte att det är tillåtet att ta efter dem. Det är bara ett besked om vad som kommer att ske. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade också att en dag kommer en kvinna att resa ensam och inte frukta någon annan än Allâh. Det betyder inte att det är tillåtet för en kvinna att resa ensam utan Mahram. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav bara exempel.

1al-Bukhârî (4356) och Muslim (2669).