”Inget behov av tillbedjan”

Fråga: Är det tillåtet att be på följande sätt:

”Allâh! Du som känner till mitt tillstånd! Det räcker för att jag inte skall behöva fråga Dig.”

Svar: Nej. Det är inte tillåtet. Så säger de som förnekar tillbedjan och säger att tillbedjan är värdelös; om Allâh vill dig väl får du det och om Han vill dig ont får du det – det finns ingen nytta med tillbedjan!

Detta säger de extrema Sûfiyyah. Det är ett falskt tal. Även om Allâh (djalla wa ´alâ) känner till ditt tillstånd har Han befallt dig att tillbe. Tillbedjan är dyrkan, vilket nämns i hadîthen. Tillbedjan är den största formen av dyrkan. De förnekar tillbedjan. De säger att när Ibrâhîm (´alayhis-salâm) blev skjuten med katapulten till bålet kom Djibrîl till honom i luften och befallde honom att be Allâh om hjälp. De säger att Ibrâhîm svarade:

”Det räcker att Han känner till mitt tillstånd för att jag inte skall behöva tillbe Honom.”

Det är en lögn om Ibrâhîm (´alayhis-salâm). Allâh (subhânah) vet och trots det har Han befallt oss att tillbe. Allâh har beslutat det goda och det onda och trots det har Han befallt oss att tillbe.