Inget behov av att avse förkortad bön under resan

Fråga: Är det tillåtet för resenären att ändra bönens avsikt från förkortning till fulländning om han tvivlar på sin lokaliserings avstånd från hemstaden?

Svar: I princip kortas bönen under resan. Således behövs ingen avsikt. Det betyder att om du i egenskapen av en resenär inleder en bön bestående av fyra Raka´ât, så skall du korta den ehuru du inte avsåg det. I princip kortas bönen under resan. al-Bukhârî och andra rapporterade:

”Först bönen påbjöds bestod den av två Raka´ât. Resans bön förblev så medan boendets bön adderades.”

Därför är den korrekta åsikten att det inte behövs någon avsikt för förkortning under resans bön.