Inget av Ahl-ul-Bid´a och Hizbiyyûn får säljas eller spridas

Fråga: Det finns en broder som har en bokaffär vari han säljer islamiska böcker och kassettband. Han säger att det finns vissa, såväl tidigare som senare och samtida, som är kända för att ha fel i dogmen, metodiken eller vissa innovationer samtidigt som de har mycken kunskap. Är det tillåtet att sälja deras böcker eller kassettband som man vet inte innehåller de felen? De flesta kunderna kan inte skilja mellan rätt och fel. Likaså är det möjligt att en kund köper ett band som saknar fel för att sedan hitta kassettband av samma talare vari det finns fel eller innovationer. Vad är domen i det här fallet?

Svar: Jag tycker att kassettband av Ahl-ul-Bid´a och folk med inriktningar som motsäger Salafs metodik inte skall säljas.

Angående kassettband som består av innovationer eller motsägande inriktningar, så är det klart och tydligt att de skall förbjudas. Att sprida dem är ett sätt att samarbeta om synd och fientlighet. Detsamma gäller deras kassettband som saknar dessa fel eftersom det finns en risk att åhöraren luras av dem och sedan börjar lyssna på andra kassettband.

Muhammad bin Sâlih al-´Uthaymîn

1420-02-09