Inget är som skildkönat äktenskap

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

”Till Hans under hör detta att Han har skapat er av jord varvid ni numera är utspridda människor. Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.”1

Härmed inleds verserna som understryker Hans suveräna rätt till dyrkan, fullkomliga väldighet, verkställande vilja, starka förmåga, vackra handlingar och stora nåd och godhet. Han (ta´âlâ) sade:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ

”Till Hans under hör detta att Han har skapat er av jord…”

Det vill säga när Han skapade Âdam (´alayhis-salâm).

ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ

”… varvid ni numera är utspridda människor.”

Han har skapat er från samma grund och materia och skingrat er över hela världen. Det bevisar att Han som har gjort det är den dyrkade Herren, den hyllade Konungen och den älskade Nåderike som kommer att uppliva er efter döden.

وَمِنْ آيَاتِهِ

”Och till Hans under…”

Det vill säga till Hans under som bevisar Hans nåd, uppsikt över slavarna, väldiga vishet och omfattande vetskap hör:

أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

”… att Han har skapat hustrur åt er av er egen art…”

Hustrur som passar er och som ni passar, liknar er och som ni liknar:

لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

”… så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er.”

Giftermål medför kärlek och ömhet. Med makan uppnås njutning, behag och gagn med barnavel, barnuppfostran och ro med henne. Den kärlek och ömhet som upplevs mellan två makar upplevs vanligtvis inte på andra håll.

130:20-21