Inget är som mjölk

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (3455)

55 – Kapitel om vad som sägs efter ätning av en mat

3455 – Ahmad bin Manî´ berättade för oss: Ismâ´îl bin Ibrâhîm berättade för oss: ´Alî bin Zayd berättade för oss, från ´Umar (Ibn Abî Harmalah), från Ibn ´Abbâs som sade:

“Jag, Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Khâlid bin al-Walîd kom hem till Maymûnah. Hon serverade oss en bägare med mjölk. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) drack. Jag var till höger om honom och Khâlid till vänster om honom. Han sade: “Det är din tur att dricka. Om du vill kan du låta Khâlid dricka före.” Jag sade: “Inte skulle jag bortprioritera din saliv för någon, Allâhs sändebud.” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): “Den som föds av Allâh ska säga:

اللهمَّ بارِكْ لنا فيه وأطعِمْنا خيرًا منه

“Allâh! Välsigna oss i det och föd oss med bättre än det.”

Och den som mjölkas av Allâh ska säga:

اللهمَّ بارك لنا فيه وزِدْنا منه

“Allâh! Välsigna oss i den och ge oss mer av den.”

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: “Inget frånsett mjölk kan ersätta mat och dryck.”1

Hadîthen är god.

1Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (3455).