Inget ansiktshår får tas bort

al-Qaradhâwî sade:

96 – at-Tabarî rapporterade via Abû Ishâqs kvinna, som för övrigt var vacker och tyckte om skönhet, som berättade att hon kom in till ´Â’ishah och sade: ”Kan en kvinna tunna sina ögonbryn för sin make?” Hon svarade: ”Ta bort det ogillade från dig så gott du kan.”1

Rapporteringen är svag. Jag känner inte till Abû Ishâqs kvinna.

Författaren argumenterar med den å Abû Dâwûds ords vägnar i ”as-Sunan” vari han säger att ordet Nâmisah står endast för kvinnan som tunnar sina ögonbryn och säger:

”Det omfattar nämligen inte borttagning av annat ansiktshår.”

Jag har följande anmärkningar på det:

1 – Det går emot de oinskränkta hadîtherna. Det står bland annat i ´Â’ishahs hadîth:

”Kvinnan som tar bort hår och kvinnan som ber om att få sitt hår borttaget.”

Den är oinskränkt och omfattar allt kroppshår. Det är inte tillåtet att inskränka dessa hadîther med hennes rapportering eftersom den är obekräftad.

2 – Den omnämnda förklaringen går tvärtemot språket. I ”al-Qâmûs” står det:

”Nams (النمص) betyder hårborttagning. Nâmisah är förbannad eftersom hon förskönar kvinnorna på det sättet, Mutanammisah är förbannad eftersom det är hon som förskönas på det sättet.”

3 – Abû Dâwûds uttalade sig så för att understryka den mest förekommande företeelsen, inte att det är begränsat vid noppning av ögonbryn. Det är vad hans hela ord tyder på. Efter författarens citat sade han:

”Wâshimah är hon som tatuerar ansiktet med kohl eller medicin.”

Tror du att han inte anser henne tatuera om hon tatuerar exempelvis en hand? Aldrig. Alltså uttalade han sig på det viset eftersom det är det mest förekommande. Det sade Hâfidh Ibn Hadjar uttryckligt efter att ha tagit med Abû Dâwûds uttalande:

”Ansiktet nämns därför att det är mest det som behandlas. Oftast brukar det vara på läppen. I slutet av nästa kapitel säger Nâfi´ att det görs på tandköttet. Det är alltså inte begränsat vid ansiktet, utan kan även vara på handen och resten av kroppen.”2

Därmed finns ingen skillnad mellan Abû Dâwûds definition av den hårborttagande kvinnan och Ibn-ul-Athîrs definition i ”an-Nihâyah”:

”Nâmisah är kvinnan som tar bort hår från sitt ansikte.”

Det är alltså inte begränsat vid ögonbrynen. Varenda en som noppar ögonbryn och tar bort ansiktshår gör det som heter Nams och är en Nâmisah.

1al-Halâl wal-Harâm, sid. 88.

2Fath-ul-Bârî (10/313).