Inget äktenskap utan två vittnen

Äktenskapet är ogiltigt om det inte bevittnas av två vittnen. Detta är den kända åsikten från Ahmad. Samma åsikt har rapporterats från ´Umar och ´Alî. Denna åsikt följs även av Ibn ´Abbâs, Sa´îd bin al-Musayyab, Djâbir bin Zayd, al-Hasan, an-Nakha´î, Qatâdah, ath-Thawrî, al-Awzâ´î, ash-Shâfi´î och Hanafiyyah.

Ahmad har också en andra åsikt som säger att det är giltigt utan vittnen. Detta utfördes av Ibn ´Umar, al-Hasan bin ´Alî, Ibn-uz-Zubayr och Ibn ´Umars två söner Sâlim och Hamzah. Denna åsikt har även ´Abdullâh bin Idrîs, ´Abdur-Rahmân bin Mahdî, Yazîd bin Hârûn, al-´Anbarî, Abû Thawr och Ibn-ul-Mundhir. Den följs även av az-Zuhrî och Mâlik förutsatt att giftermålet blir offentligt. Ibn-ul-Mundhir sade:

“Det finns ingen bekräftad rapportering som berör vittnen.”

Ibn ´Abdil-Barr sade:

“Det har rapporterats från Ibn ´Abbâs, Abû Hurayrah och Ibn ´Umar att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt:

”Ett äktenskap är inte giltigt utan förmyndare och två hederliga vittnen.”

Det finns dock svaghet i rapporteringen. Således har jag inte nämnt den.”

Ibn-ul-Mundhir sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frigjorde Safiyyah bint Huyayy och gifte sig med henne utan vittnen.”

Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) köpte en slavinna. Då sade folket: ”Vi vet inte om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har gift sig med henne eller tagit henne till slavinna.” När de såg att han täckte henne när hon skulle gå på riddjuret, visste de att han hade gift sig med henne.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Med hjälp av slöjan visste de att han hade gift sig med henne.”

Yazîd bin Hârûn sade:

“Allâh (ta´âlâ) beordrade vittnen för handel till skillnad från giftermål.”

Och Hanafiyyah sade att vittnen är ett krav för giftermål till skillnad från handel.

Vad gäller deras första [argument], så har det rapporterats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ett äktenskap är inte giltigt utan en rådgivande förmyndare och två hederliga vittnen.”

Rapporterad av al-Khallâl.

Dessutom rapporterade ad-Dâraqutnî från ´Â’ishah att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Äktenskapet måste bestå av fyra; förmyndare, make och två vittnen.”

Likaså berör äktenskapet andra än bara paret, nämligen barnet. På grund av det är det ett krav att ha två vittnen så att inte fadern förnekar barnet, vilket resulterar med att barnets härkomst går förlorad. Detta gäller däremot inte handeln.

Vad berör profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) giftermål utan förmyndare och vittnen, så hör det till hans unika drag i frågan. Det tillkommer nämligen ingen annan.