Ingens egendom kompletteras med annan

Fråga: Både makan och döttrarna har smycken, men ingen av dem har tillräckligt mycket för att komma upp i den åläggande gränsen. Skall de summera sina smycken och betala allmosa på dem?

Svar: Det är inte obligatoriskt. Varje människa har sin egen egendom. Men om smyckena är moderns som hon bara har lånat till döttrarna, så skall alla smycken summeras. Annars står alla för sin egendom. Uppnår inte en persons egendom den åläggande gränsen skall den inte kompletteras med någon annans egendom.