Ingen vill ha oss som agenter

Lov och pris tillkommer Allâh för att Sunnah är utspridd. Var inte oroliga för att någon skall spela in ett kassettband mot oss. Låt dem spela in hundra kassettband mot oss.

Och om de säger att vi är agenter så säger vi att länderna vill inte ha oss som agenter. Ty vi ger var och en vad han förtjänar. En agent måste vara som en katt som smyger hit och dit. De vill inte ha agenter som talar sanning. Vi bryr oss alltså inte om vad de säger. Låt dem säga vad de vill. Vi säger bara:

مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ

Måtte ni gå under i ert ursinne!”1

13:119