Ingen vigsel eller omskärelse i Safar?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (47)

Fråga: Vissa dogmer gör gällande att det inte är tillåtet att gifta sig eller omskära sig i Safar…

Svar: Det hör till den förislamiska tidens dogmer. Safar är en månad i mängden. Den är inte speciell i den bemärkelse att den är föremål för olycka eller ondska. Det är en grundlös lögn. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det finns ingen smitta, fågel, uggla eller Safar.”1

Det vill säga att ni inte ska tro att Safar är olycksbådande.

1al-Bukhârî (5757) och Muslim (2220).