Ingen var oenig om följande

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (12/407-408)

Ghundjâr sade: Muhammad bin ´Imrân al-Djurdjânî berättade för oss: Jag hörde ´Abdur-Rahmân bin Muhammad al-Bukhârî säga: Jag hörde Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî säga:

”Jag träffade fler än tusen män från Hidjâz, Irak, Levanten och Egypten och jag träffade dem flera gånger. Jag träffade folk från Levanten, Egypten och Mesopotamien två gånger, folk från Basrah fyra gånger och sex år i Hidjâz. Jag vet inte hur många gånger jag anlände till Kûfah och Bagdad med Khurâsâns lärde, däribland al-Makkî bin Ibrâhîm, Yahyâ bin Yahyâ, Ibn Shaqîq, Qutaybah och Shihâb bin Ma´mar. I Levanten träffade jag bland andra al-Firyâbî, Abû Mushir, Abûl-Mughîrah och Abûl-Yamân. Ingen var oenig om följande: Religionen består av tal och handling och Qur’ânen är Allâhs tal.”