Ingen valfri soning för samlag i Ramadhân

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/651-652)

882 – Jag frågade min fader (rahimahullâh) om en man som lägrar sin hustru i Ramadhân. Han svarade:

Det råder meningsskiljaktigheter kring az-Zuhrîs hadîth. Mâlik och Ibn Djuraydj återberättade hadîthen från az-Zuhrî i form av:

Han måste befria en slav, fasta två månader eller föda sextio fattiga.”

Det vill säga valfrihet. Den formuleringen opponeras av Ibn ´Uyaynah, Ibrâhîm bin Sa´d och andra. De återberättade hadîthen från az-Zuhrî i form av:

Han måste befria en slav. Om han inte klarar av det får han fasta två månader i följd. Om han inte klarar av att fasta får han föda sextio fattiga.”

Deras formulering skiljer sig från de tvås formulering om valfrihet. Deras formulering är säkrare.”