Ingen tvättning efter flatulens

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/109)

133 – Min fader berättade för mig: Yahyâ bin Yamân berättade för oss, från Sufyân, från Yûnus, från al-Hasan som sade:

”Ingen tvättning efter flatulens.”

Jag hörde min fader säga:

”Jag säger samma sak.”