Ingen troende förblir i helvetet

Ahl-us-Sunnahs troslära är att ingen troende förblir i helvetet. Till dem som avviker från det hör sekter från Ahl-ul-Bid´a däribland Khawâridj, Harûriyyah och Mu´tazilah. De säger att de stora syndarna förblir i helvetet och att den som inträder det kommer inte att lämna det via Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller någon annans medling. De ljuger.

Deras antagonister är grupper från Murdji’ah. De påstår att alla skapelser tror och att de stora syndarnas tro är som änglarnas, profeternas och de trovärdigas tro. De ljuger. Deras extremister säger till och med att ingen kommer att inträda helvetet. De förvränger bevisen. Alla dessa sekter är vilsna.

Den första gruppen betraktar endast texterna som handlar om straff.

Den andra gruppen betraktar endast texterna som handlar om belöning.

Vad Ahl-us-Sunnah beträffar, så tror de på allting som har kommit från Allâh. De konfronterar inga bevis med varandra. De läser Qur’ânen och Sunnah och finner hur de monoteistiska syndarna som riskerar att få Allâhs straff kan undkomma straffen via följande anledningar:

1 – Ånger. Allâh förlåter alla synder efter en ärlig ånger.

2 – Goda handlingar som stryker bort synderna:

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

”Den Dagen skall [allt] vägas med sanningens våg och det skall gå dem väl i händer vilkas vågskål [med goda handlingar] väger tung.”1

3 – Svårigheterna i detta liv och i graven.

4 – Bön och medling som exempelvis välgörenhet för dem efter deras död, böner och bön om förlåtelse för dem.

5 – Goda handlingar vilkas belöningar ägnas dem. Exempel på dem är frigivning av slavar och välgörenhet.

6 – Deras Herres nåd.

Alla hadîther som nämner hur den troende hamnar i helvetet eller inte inträder paradiset förklaras av Qur’ânen och Sunnah och att det sker först när alla dessa hinder är upphävda.

17:8